Updates

Dutch Residential Mortgage Index maakt Nederlandse hypotheekmarkt transparant

Rotterdam – AF Advisors en Hypoport introduceren de Dutch Residential Mortgage Index (DRMI). Deze index gebruikt zowel publieke als niet-openbare databronnen om een zo representatief mogelijk beeld te schetsen van de rendementsontwikkeling van beleggingen in Nederlandse woninghypotheken.
Nederlandse woninghypotheken zijn een aantrekkelijke belegging. Institutionele beleggers uit binnen- en buitenland tonen dan ook steeds meer belangstelling voor deze beleggingscategorie. Omdat de markt steeds volwassener wordt ontstaat er meer behoefte aan transparantie en uniformiteit, zowel bij beleggers als aanbieders van hypotheekbeleggingen. Ook het thema duurzaamheid zorgt ervoor dat uniforme data van hypotheken steeds belangrijker wordt.

Representatieve benchmark
Het gebrek aan transparantie en uniformiteit bij beleggingen in woninghypotheken is vooral het gevolg van het illiquide karakter van hypotheken. Er is immers geen actieve secundaire markt met doorlopende prijsvorming. Daarnaast is marktdata beperkt beschikbaar, waardoor marktbrede inzichten ontbreken.
Om te voorzien in deze behoeftes van zowel beleggers als aanbieders hebben AF Advisors en Hypoport de Dutch Residential Mortgage Index ontwikkeld. De Index maakt gebruik van publieke databronnen, onder andere van securitisaties en covered bond transacties. Daarnaast wordt een significant deel van de niet-publieke data van niet-bancaire hypotheekverstrekkers in de dataset opgenomen. Het resultaat is een representatieve index, waartegen beleggers in Nederlandse hypotheken de prestaties van hun eigen portefeuille kunnen afzetten en rendementsverschillen kunnen verklaren. De DRMI is de eerste index die rechtstreeks gebaseerd is op hypotheekdata en vormt daarmee nauwkeuriger vergelijkingsmateriaal dan de benchmarks die nu voor beleggers in Nederlandse hypotheken beschikbaar zijn.

Indexoplossingen
DRMI biedt verschillende soorten indices en additionele diensten aan. Het basisproduct, de Market Index, betreft een index van de gehele markt inclusief een aantal subsets zoals NHG, non-NHG, kortlopende en langlopende hypotheken. Daarnaast biedt DRMI de mogelijkheid tot maatwerk. Bij de Customized Index hebben beleggers de mogelijkheid om de index in lijn te brengen met de eigen portefeuille op basis van enkele belangrijke hypotheekkarakteristieken zoals vintage, aflossingstype, loan-to-value en rentevaste periode. Beleggers hebben daardoor de mogelijkheid een vergelijking te maken die écht wat zegt over de performance van hun portefeuille.
Zowel de Market Index als Customized Index bevat een performance contributie analyse waaruit de performance bijdrage van de verschillende componenten duidelijk wordt. In aanvulling hierop biedt DRMI een gedetailleerde performance attributie aan van de klantportefeuille en de Index. Zowel de rendementen van de klantportefeuille als die van de Customized Index worden berekend middels de DRMI waarderingsmethodologie, waarna de performance attributie inzicht geeft in de verschillen tussen de rendement drivers van de klantportefeuille en die van de DRMI Index.

Over de Dutch Residential Mortgage Index
DRMI is een samenwerking tussen AF Advisors en Hypoport. Zij zien DRMI als ondersteuning van hun huidige dienstverlening. De ontwikkeling van DRMI is onder hun verantwoordelijkheid uitgevoerd en een expertgroep heeft de ontwikkeling van DRMI ondersteund. De expertgroep heeft het mogelijk gemaakt voldoende aansluiting te houden met de markt door gedurende de ontwikkeling te klankborden over belangrijke ontwerp- en inrichtingskeuzes. In de expertgroep participeren medewerkers van verschillende disciplines van APG AM, MN en PGGM, alsook onafhankelijke experts.

Hypoport co-founder and member of the Energy Efficient Mortgages NL Hub (EEM NL Hub)

The Energy Efficient Mortgages NL Hub (EEM NL Hub) is an initiative from a diverse group of stakeholders in the Dutch residential housing and mortgage market such as lenders, investors, service providers and other institutions. Energy efficient mortgages will play an important role in financing the transition to a climate-neutral economy. The 20 members of the EEM NL Hub have committed to supporting and promoting the acceleration and adaptation of energy efficient housing in the Netherlands by interpreting the EU regulations for sustainable financing and energy efficient mortgages in specific.

Members of the Energy Efficient Mortgages NL Hub: ABN AMRO, Achmea Bank/Syntrus Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Blauwtrust Groep, Calcasa, CMIS, De Volksbank, European Datawarehouse, Hypoport, ING, Intertrust Group, Nationale Nederlanden/Woonnu, NIBC, NHG, NN Investment Partners, Rabobank/Obvion/Vista, Stater, Venn Hypotheken.

Please visit the website : the website  of the energy efficient mortgage hub for more information.

EDW Dutch & German Virtual Workshop 3rd & 17th Nov 2021

Hypoport will participate in the European Datawarehouse (EDW) workshops to explain the Energy Efficient Mortgages Hub Netherlands (EEM NL Hub) : a recent initiative established by market participants in the Dutch residential mortgage market to share ideas and follow relevant market developments.

EEM NL Hub is a direct response to the request from the European Energy Efficient Mortgage Initiative (EEMI) to set up local (knowledge) hubs to follow the European legislation around energy efficient mortgages and the practical implementation on a national level. The NL Hub is supported by the European Covered Bond Counsel (ECBC) and the European Mortgage Foundation (EMF).  For more information on registration please visit: https://eurodw.eu/news-events-and-multimedia/events/

TSI Congress 2021

As a long term TSI partner Hypoport participated at the TSI Congress 2021 on the 30th September & 1st October. The following topics have been covered:

  • Financing structural change and action on climate change with Asset Based Finance
  • Digitalisation and sustainable transformation of the German economy
  • The impact of EU sustainability regulation
  • What’s next for the European securitisation market?

Sustainable Finance & Climate Risk Event

Hypoport is present at the Sustainable Finance & Climate Risk Event on the 16th & 17th September. Hypoport will host a break out session on Energy Efficient Mortgages – EU Taxonomy alignment with the following topics:

  • Introduction Energy Efficient Mortgages Netherlands hub
  • Overview EU Taxonomy impact on Dutch mortgages
  • Roadmap for EU Taxonomy compliant data & reporting

For more information about the event organised by IIR visit : https://bit.ly/3bghPWY

Welcome to our new website

In this section we will update you when we share a news update, we will announce new employees, and perhaps share content

CONTACT

Please contact us directly for product demonstrations

and discuss ways to improve your operations

Legal Notice

Privacy Policy